Οι σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας  των εταιρειών απαιτούν την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου δεδομένων που να καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τους με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Κοινόχρηστο internet, δεδομένα και συσκευές είναι πλέον απαραίτητη προυπόθεση σε κάθε χώρο εργασίας.

Οί τηλεπικοινωνίες έχουν ενσωματωθεί με τα δίκτυα δεδομένων (Unified Communications) και στα κλασικά δίκτυα χαλκού και οπτικών ινών εχει προστεθεί η ασύρματη δικτύωση (WiFi) σαν απαραίτητο εργαλείο ενός σημερινού χώρου εργασίας.

Οι σύγχρονες τάσεις απαιτούν την υλοποίηση ενός ενιαίου δικτύου μεταξύ κεντρικού και υποκαταστημάτων μιας επιχείρησης αντί για πολλά ανεξάρτητα όπως γινόταν παλαιότερα.Δίνετε έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση και εύκολη επεκτασιμοτητά του ενώ παράλληλα τα διευθυντικά στελέχη μπορούν εύκολα και γρήγορα να έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα τμήματα της επιχείρησης.

Ο σωστός σχεδιασμός και η πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία και δίνουν αξία στην επένδυσηαφού ο μηχανογραφικός εξοπλισμός παύει να είναι αναλώσιμος αλλά μπορεί να επεκταθεί και να γίνει μέρος ενος πιο σύνθετου συστήματος.

Καθημερινά στην CDS σχεδιάζουμε ενοποιημένα δίκτυα φωνής και δεδομένων για εσάς με γνώμονα όλα όσα αναφέρονται παραπάνω χρησιμοποιώντας υλικά των πιο γνωστών εταιρειών του χώρου.