• Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies

9ος/2017 SMILE ACADIMOS

 

Μετάβαση της SMILE ACADIMOS σε Office 365.

9ος/2017 ΕΛΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI AEE

Εγκατάσταση WiFi στις αποθήκες της PIRELLI AEE στην Ελευσίνα για την εξυπηρέτηση του WMS.

9ος/2017 ΣΙΓΜΑ ΕΠΕ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, μεταφορα ενεργού εξοπλισμού και WiFi Point to Point Link στα νέα κτίρια της ΣΙΓΜΑ ΕΠΕ στον Ασπρόπυργο.

8ος/2017 CLEAN SHOP ΑΕ

 Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος της CLEAN SHOP AE στην Μεταμόρφωση.

7ος/2017 ΕΛΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI ΑΕΕ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και μεταφορα του μηχανογραφικού συστήματος της PIRELLI AEE στις νέες εγκαταστάσεις  της στην Ελευσίνα.