• Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies

7ος/2016 CPMED ΠΑΤΡΑ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδιώσης και μηχανοργάνωση του υποκαταστήματος της CPMED στην Πάτρα και ενοποίηση του μέσω VPN με τα κεντρικά.

7ος/2016 VITA EPSILON

Εγκατάστασης μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού συστήματος στα νέα γραφεία της VITA EPSILON Premium Foods  στο Χαλάνδρι.

5ος/2016 PANOLYMPIA

Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος  της MΑΡΙΝΗΣ ΑΤΞΕ στην Αθήνα.

4ος/2016 ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ στην Ελευσίνα.

4ος/2016 ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ ΑΕ

Ανακατασκευή του Server Room της ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ ΑΕ  στον Ρέντη.