• Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies
  • Cds yphresies

8ος/2017 CLEAN SHOP ΑΕ

 Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος της CLEAN SHOP AE στην Μεταμόρφωση.

7ος/2017 ΕΛΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI ΑΕΕ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και μεταφορα του μηχανογραφικού συστήματος της PIRELLI AEE στις νέες εγκαταστάσεις  της στην Ελευσίνα.

6ος/2017 VIANOX AE

Ανακατασκευη του Server Room  και εγκατάσταση οπτικών ινών μεταξύ των κτιρίων της VIANOX AE στην Ελευσίνα.

5ος/2017 CINEMA TITANIA

Εγκατάσταση CCTV και WIFI στο CINEMA TITANIA των Σπετσών και ενοποιήση του δικτυακά με το POSEIDONION GRAND HOTEL μέσω WIFI PPTP LINK.

3ος/2017 CARGO GROUP AE

Εγκατάσταση WiFi στους νέους αποθηκευτικούς χώρους της CARGO GROUP στην Μάνδρα Αττικής.