Στην  CDS  πιστεύουμε οτι στην  εποχή μας το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ενα
χρήσιμο και σημαντικό  εργαλείο  στα  χέρια  του σύγχρονου  επιχειρηματία.
Και  όπως όλα τα εργαλεία για να είναι σε θέση να αποδώσει πρέπει να ελέγχεται και
να συντηρείται σε τακτά χρονικά  διαστήματα.
Γνωρίζουμε όλοι  ότι η ανυπαρξία συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού
συστήματος έχει οδηγήσει πολλές φορές στην απώλεια σημαντικών δεδομένων χωρίς
τη  δυνατότητα  ανακτησής  τους  και  μερικές  φορές  δυστυχώς  στην  ολοκληρωτική
καταστροφή του.
Γι αυτούς τους λόγους η προληπτική συντήρηση και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης αποτελεί μία απο τις κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Οι υπηρεσίες μας έχουν σκοπό την :
  • Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού.
  • Αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση βλάβης.
  • Διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του εξοπλισμού.
και παρέχονται με τους παρακάτω τρόπους :
  • On call (Επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο σας όποτε χρειαστεί.)
  • Bring in (Επισκευή στο Service μας.)
  • Remote (Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη μέσω Internet.)
  • Συμβόλαιο Συντήρησης (Ετήσια συμφωνία πλήρης τεχνικής υποστήριξης.)

Σκοπός μας η αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού σας συστήματος