Η μεταφορικη Πετράκης ΑΕ μας κάλεσε λίγο μετα την μετεγκατάσταση στο νεό κτίριο της στην Ελευσίνα λόγω διαφόρων προβλημάτων που αντιμετώπιζε με το μηχανογραφικό συστημά της

Μετά απο έλεγχο που διενεργήθηκε στον χώρο διαπιστώθηκαν απο το τεχνικό μας τμήμα τα λάθη στην εγκατάσταση που ήταν υπαίτια για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία.

Αμέσως ανακοινώθηκαν στον πελάτη ο οποίος με την σειρά του μας ανέθεσε την επιλυσή τους.


Αναλυτικότερα έγιναν τα παρακάτω:
  • Τοποθετήθηκε ένα νέο  Open Rack 42U στο Server Room της εταιρείας.
  • Εγινε εκ νέου τερματισμός της καλωδιακής υποδομής του δικτύου λόγω λαθών που είχαν γίνει στην αρχική της εγκατάστασης.
  • Μετατροπή του ηλεκτρολογικού πίνακα που τροφοδοτούσε τις πρίζες των θέσεων εργασίας   των γραφείων για να είναι δυνατή  η εγκατάσταση On Line UPS στον χώρο
  • Εγκατάσταση ενός Tripp-Lite SU 10000RT On Line UPS ισχύος 10KVA για την προφύλαξη του συνόλου του μηχανογραφικου συστήματος.
  • Eγκατάσταση ενός 3Com Super Stack III switch.
  • Εγκατάσταση ενός νέου Server, δημιουργία Domain και επανεγκατάσταη των τερματικών της εταιρείας.
  • Παραμετροποίηση όλων των πόρων του δικτύου.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο σύστημα.