Στις 15/4/2011 η εταιρία μας ανέλαβε την μηχανοργάνωση των νέων γραφείων της Pangaia Trans στη θέση Σχοινέζα Ασπ/ργου. Τοποθετήθηκαν Η/Υ Lenovo και μηχανές γραφείου της Canon.