Στις 15/5/2011  εγκαταστάθηκε στα γραφεία της  Αφοί Καρίωτη ΟΕ νέο μηχανογραφικό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα ικανό να καλύψει τις νέες ανάγκες της εταιρειας.

Αναλυτικότερα για την υποστήριξη του Entersoft Expert που΄επέλεξε ο πελάτης για την διαχείρηση της εταιρείας του έγινα τα παρακάτω: 

  • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης με παθητικό εξοπλισμό Panduit και ενεργό Cisco.
  • Εγκατάσταση ενός  IBM x-3250 Server με Windows 2008 x64
  • Δημιουργία και παραμετροποίηση Domain
  • Αναβάθμιση και επανεγκατάσταση των τερματικών

Για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες αντικαταστάθηκε το παλαιό τηλεφωνικό κέντρο με ένα νέο Samsung Office Serv 7030 εφοδιασμένο με Voice Mail και Voice over IP με σκοπό την μελλοντική διασύνδεση των γραφείων και της αποθήκης της εταιρειας μέσω Internet.

 

Τέλος για την ασφάλεια του συστήματος εγκαταστάθηκε ένα Οn Line UPS της Tripp-Lite