Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ μας κάλεσε λόγω πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετώπιζε με το σύνολο του μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακούσυστήματος της.

Μετά απο ελεγχο των τεχνικών μας διαπιστώθηκαν προβλήματα σε πάρα πολλά σημεία της εγκατάστασης και οργανώθηκε σχέδιο επιλυσής τους.

Αναλυτικότερα έγιναν τα παρακάτω:

  • Ανακατασκευή του Server Room
  • Έλεγχος της καλωδιακής υποδομής του δικτύου και επισκευή της όπου ήταν απαραίτητο
  • Αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου με ένα νέας τεχνολογίας Samsung Office Serv 7100
  • Επανεγκατάσταση Server και Τερματικών
  • Δημιουργία και παραμετροποίηση νέου Domain
  • Δημιουργία εταιρικών email
  • Ρύθμιση εξ αρχής όλοκληρου του ενεργού εξοπλισμού
  • Backup, καθαρισμός απο Virus, και Restore όλων των αρχείων της εταιρείας
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στην λειτουργία του νέου συστήματος

Πρίν και μετά την ανακατασκευή


(κάντε κλίκ στις φωτογραφίες για μεγέθυνση)