9ος/2017 SMILE ACADIMOS

 

Μετάβαση της SMILE ACADIMOS σε Office 365.

9ος/2017 ΕΛΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI AEE

Εγκατάσταση WiFi στις αποθήκες της PIRELLI AEE στην Ελευσίνα για την εξυπηρέτηση του WMS.

9ος/2017 ΣΙΓΜΑ ΕΠΕ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, μεταφορα ενεργού εξοπλισμού και WiFi Point to Point Link στα νέα κτίρια της ΣΙΓΜΑ ΕΠΕ στον Ασπρόπυργο.

8ος/2017 CLEAN SHOP ΑΕ

 Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος της CLEAN SHOP AE στην Μεταμόρφωση.

7ος/2017 ΕΛΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI ΑΕΕ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και μεταφορα του μηχανογραφικού συστήματος της PIRELLI AEE στις νέες εγκαταστάσεις  της στην Ελευσίνα.

6ος/2017 VIANOX AE

Ανακατασκευη του Server Room  και εγκατάσταση οπτικών ινών μεταξύ των κτιρίων της VIANOX AE στην Ελευσίνα.

5ος/2017 CINEMA TITANIA

Εγκατάσταση CCTV και WIFI στο CINEMA TITANIA των Σπετσών και ενοποιήση του δικτυακά με το POSEIDONION GRAND HOTEL μέσω WIFI PPTP LINK.

3ος/2017 CARGO GROUP AE

Εγκατάσταση WiFi στους νέους αποθηκευτικούς χώρους της CARGO GROUP στην Μάνδρα Αττικής.

3ος/2017 POSEIDONION GRAND HOTEL

Ανακατασκευη του WiFi του ιστορικού ξενοδοχείου των Σπετσών και εγκατάσταση μισθωμένου κυκλώματος οπτικών ινών απο την Cosmote για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών.

2ος/2017 SMILE ACADIMOS

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος στο νέο υποκατάστημα της SMILE ACADIMOS στο Χαλάνδρι και ενοποιήση του με τα κεντρικά της Πανεπιστημίου.

1ος/2017 INTRACOM TELECOM

Εναρξη συνεργασίας με την INTRACOM TELECOM ΑΕ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστηριξης του δικτύου των τηλεπικοινωνιακών παρόχων WIND & VODAFONE στις περιοχές ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΔΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΡΩΝ & ΚΙΝΕΤΑΣ.

12ος/2016 PAPADAKIS GROUP

Εναρξη του έργου ανακατασκευής του συνολικού συστήματος της PAPADAKIS GROUP σε Ελλάδα και Αλβανία.

11ος/2016 VITA EPSILON AE

Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος της VITA EPSILON ΑΕ στην Σαντορίνη και ενοποιήση του με τα γραφεία της Αθηνας.

10ος/2016 SMILE ACADIMOS-PANOLYMPIA-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών μεταξύ των εταιρείων SMILE ACADIMOS , PANOLYMPIA και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στην Πανεπιστημίου για τις αναγκες ενοποίησης των επιμέρους συστημάτων.

Στο εν λόγω εργο σε συνεργασία με την VODAFONE εγκαταστάθηκε 35 ΜBps συμετρική σύνδεση στην SMILE και διαμοιράστηκε μέσω του δικτύου μας και στις άλλες δύο εταιρειες.

Επίσης για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες δώθηκαν μέσω Ethernet οι ανάλογες με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας γραμμές.

 

10ος/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ AE

Εγκατασταση δομημένης καλωδίωσης και μεταφορα του μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΕ στη Πανεπιστημίου.

9ος/2016 ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, ενεργού δικτυακού εξοπλισμου,συστήματος CCTV στον νέο κτίριο καθώς και σύνδεση του με το κεντρικό κτίριο μέσω οπτικών ινών της ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΕ στον Ασπ/ργο.

7ος-8ος/2016 EXPEDITORS & LOGISTIC SOLUTIONS

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ,κατασκευή Server Room,εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου,Access Control καθώς και Wifi Network στις νέες αποθήκες των εταιρείων LOGISTIC SOLUTION & EXPEDITORS στην Ελευσίνα.

7ος/2016 CPMED ΠΑΤΡΑ

Εγκατάσταση δομημένης καλωδιώσης και μηχανοργάνωση του υποκαταστήματος της CPMED στην Πάτρα και ενοποίηση του μέσω VPN με τα κεντρικά.

7ος/2016 VITA EPSILON

Εγκατάστασης μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού συστήματος στα νέα γραφεία της VITA EPSILON Premium Foods  στο Χαλάνδρι.

5ος/2016 PANOLYMPIA

Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος  της MΑΡΙΝΗΣ ΑΤΞΕ στην Αθήνα.

4ος/2016 ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ στην Ελευσίνα.

4ος/2016 ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ ΑΕ

Ανακατασκευή του Server Room της ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ ΑΕ  στον Ρέντη.

3ος/2016 LOGISTIC SOLUTIONS AE

Ανακατασκευή του Server Room της LOGISTIC SOLUTIONS AE στην Μάνδρα Αττικής.

2ος/2016 AMERICAN MOTORS AE

Μηχανοργάνωση της AMERICAN MOTORS AE στο Κρυονέρι Αττικής.

1ος/2016 ΣΚΑΡΜΕΑΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ

Μηχανοργάνωση της ΣΚΑΡΜΕΑΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ στην Πάτρα.

1ος/2016 CP MEDICAL

Ανακατασκευή του Server Room της CP MEDICAL καθως και συνδεση VPN του  με το υποκατάστημα της στην Πάτρα.

10ος/2015 APM AE

Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήματος της APM AE  στην Μαγούλα Αττικής. Αντικατάσταση του server με νέο IBM x-3500 M5.

9ος/2015 CARGO GROUP LOGISTIC

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και WiFi στο νέο κτίριο αποθηκών της Cargo Group Logistic στον Ασπρ/γο.

7oς/2015 ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέου Domain στις εγκαταστάσείς της ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΣ στα Οινόφυτα καθώς και εγκατάσταση νέου Server IBM x-3650 M5 στα κεντρικά γραφεία του Ασπροπύργου.

6ος/2015 SEVEN SANTA MARIA

Τερματισμός δομημένης καλωδίωσης, εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου Samsung Office Serv 7100, WiFi Ηot Spot και Acces Points της Zyxel και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού της Cisco στο συγκρότημα πολυτελών εξοχικών κατοικιών SEVEN στην Σάντα Μαρία της Πάρου. 

6oς/2015 SLIME ACADIMOS

Τερματισμός δομημένης καλωδίωσης και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος στα γραφεία της SMILE ACADIMOS στην Πανεπιστημίου.

5oς/2015 ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTIC

Ολοκλήρωση του έργου δομημένης καλωδίωσης στο νέο κτίριο της ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕ στον Ασπροπυργο.Photos

5ος/2015 COMERGON AE

Ανακατασκευή του μηχανογραφικου συστήματος της COMERGON AE. Εγκατάσταση νέου server και αναβάθμιση τερματικών.

4ος/2015 3P INSURANCE BROKERS

Τερματισμος δομημένης καλωδιωσης και διαμόρφωση rack στα νέα γραφεία της 3P INSURANCE BROKERS στο Καλαμάκι Αττικής.  PHOTOS

1ος/2015 POSEIDONION GRAND HOTEL

Ανακατασκευή πληροφοριακού συστήματος του ιστορικού ξενοδοχειου των Σπετσών. Εγκατάσταση νέου server (IBM x-3650 M4) και αναβάθμιση τερματικών.

12/2014-1/2015 CARGO GROUP LOGISTICS

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης , On Line UPS, τηλεφωνικού κέντρου ,ενεργού δικτυακού εξοπλισμού και Wifi για τις ανάγκες των γραφείων και της αποθήκης  στις νέες εγκαταστάσεις της Cargo Group στον Ασπρ/γο Αττικής. PHOTOS

10ος/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Ανακατασκευή του μηχανογραφικού συστήμτος της ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ στον Ασπρ/γο Αττικής. PHOTOS

12/9/2014 ANALYSIS INTELIGENT SOFTWARE SA

Ανακατασκευή του κεντρικού συστήματος  , εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου (Samsung OFFServ 7030) καθώς και νέου Router (Zyxel USG-60) στα γραφεία της  ANALYSIS INTELIGENT SOFTWARE SA στο Γαλάτσι.

26-29/5/2014 POSEIDONION GRAND HOTEL

Εγκατάσταση νέου συστήματος WiFi με Access Points της Zyxel στο ιστορικό ξενοδοχείο των Σπετσών.

10/4-3/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΕ (ΚΩΣ)

Πλήρης μηχανοργάνωση του νέου κτιριου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΈΙΑ ΑΕ στην ΚΩ και διασύνδεση του με τα κεντρικά.